Author: cdd_bbflogistics

Author: cdd_bbflogistics

มาเลเซียและไทย การขนส่งข้ามพรมแดน

ท่ามกลางการแพร่ระบาด ข้อจำกัดทางกฎหมายและการเคลื่อนไหวถูกบังคับใช้โดยรัฐบาล
ส่งผลให้สถิติการบริการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนลดลง อย่างไรก็ตาม สิ่งอำนวยความสะดวก E-fulfillment ส่งผลให้มีความต้องการสูง
เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ถูกทำให้เป็นดิจิทัล เช่นเดียวกับบริษัทโลจิสติกส์

Read More
BBF Logistics Sdn Bhd |

Bintang Baru Forwarding , one of Malaysia’s leading Cross Border logistics solution service provider was founded back in 1993. From its humble beginning in year 1993 as a forwarding agent in Perlis, we have grown tremendously over the years.

Copyright by Bintang Baru Forwarding Sdn. Bhd. All Rights Reserved.